پرواز يزد کیش يزد و يزد تهران یزد
پرواز يزد - کیش - يزد 
 روزهاي یکشنبه وچهار شنبه             

پرواز تهران يزد تهران
روزهاي يکشنبه و چهار شنبه

 پرواز تهران بندر عباس تهران  روزهای جمعه 

برقراری پرواز بندر عباس ، چابهار،  بندر عباس روزهای جمعه
   هواپيمائي پويا                                    سایر اعلانات