ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (035) 32622260 / 32622960 تماس حاصل نموده یا به آدرس يزد ، تفت ، خيابان ايت اله کاشاني - روبروي پل سلطان آباد مراجعه نمایید.