نرخ خردسال
قابل توجه همکاران گرامی 

لطفا در هنگام صدور بلیط  ‍٫ اگر مسافر

 خردسال (بین ۲ الی ۱۲سال ) می باشد

 گزینه خردسال را انتخاب نمایید 

سایر اعلانات